કાચકાગળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચકાગળ

પુંલિંગ

  • 1

    કાચના કણ ચોટાડેલો એક કાગળ (ઘસીને સુંવાળું કરવા માટે).