કાંચકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચકી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાચકી; કાકચી; કાંકચ; એક વનસ્પતિ.

 • 2

  ગળાની બારી આગળ થતો એક રોગ.

 • 3

  સંકડામણ; મુશ્કેલી.

કાચકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચકી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાકચી; કાંકચ; એક વનસ્પતિ.

 • 2

  ગળાની બારી આગળ થતો એક રોગ.

 • 3

  સંકડામણ; મુશ્કેલી.