ગુજરાતી

માં કાચકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાચકી1કાંચકી2

કાચકી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાકચી; કાંકચ; એક વનસ્પતિ.

 • 2

  ગળાની બારી આગળ થતો એક રોગ.

 • 3

  સંકડામણ; મુશ્કેલી.

ગુજરાતી

માં કાચકીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાચકી1કાંચકી2

કાંચકી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાચકી; કાકચી; કાંકચ; એક વનસ્પતિ.

 • 2

  ગળાની બારી આગળ થતો એક રોગ.

 • 3

  સંકડામણ; મુશ્કેલી.