કાંચનછાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચનછાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વેલી.