કાચબાની આંખે જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચબાની આંખે જોવું

  • 1

    તીક્ષ્ણ કે ઈર્ષાની આંખે જોવું.