કાચમણિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચમણિ

પુંલિંગ

  • 1

    કાચ જેવો એક હલકો મણિ.

  • 2

    કાચ.