કાચરસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચરસ

પુંલિંગ

  • 1

    કાચનો રસ.

  • 2

    આંખના ડોળામાંનો કાચના રસ જેવો પદાર્થ.