કાચલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાળિયેરનું ભાગેલું કોટલું.

  • 2

    શાકની-ખાસ કરીને કોઠમડાની સુકવણી.