કાંચળી પહેરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચળી પહેરવી

  • 1

    નામર્દાઈ બતાવવી.

  • 2

    બૈરીનો વેશ કાઢવો.