કાચી કેદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચી કેદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આરોપીને કેસ પહેલાં ને તે દરમિયાન કરાતી કેદ.