કાચે ઘડે પાણી ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચે ઘડે પાણી ભરવું

  • 1

    મિથ્યા પ્રયત્ન કરવો.