કાચે તાંતણે બંધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચે તાંતણે બંધાવું

  • 1

    પ્રેમથી કે વચનના જોરે-મનથી બંધાવું.