કાચું પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચું પાડવું

  • 1

    કાચો ગર્ભ પાડવો; ગર્ભપાત કરવો.