કાચું મન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાચું મન

  • 1

    નિશ્ચય વિનાનું મન.