કાછડી ઝાલીને દોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડી ઝાલીને દોડવું

  • 1

    બીકથી બાવરા બની દોડવું.