કાછડી પકડીને દોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડી પકડીને દોડવું

  • 1

    બીકથી બાવરા બની દોડવું.