કાછડો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડો મારવો

  • 1

    કાછડાની રીતે વસ્ત્ર પહેરવું.