કાછડો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડો વાળવો

  • 1

    કાછડાની રીતે વસ્ત્ર પહેરવું.