કાજળ સારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાજળ સારવું

  • 1

    આંખમાં મેશ આંજવી.