ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાંટ1

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી કાંટાવાળા વૃક્ષોની ગીચ ઝાડી.

મૂળ

જુઓ કાંટો

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાંટું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  બટનનું કાણું; નાકું.

 • 2

  દાગીનામાં ચૂની જડવાનું ઘર.

મૂળ

सं. कंठ પરથી?

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાટ3

વિશેષણ

 • 1

  પહોંચેલ; પાકું; ખંધું; લુચ્ચું.

 • 2

  લોભી; કંજૂસ.

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાંટું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  માલ આપવા લેવાની ગોઠવણ-કરાર; સોદો (પ્રાય: અણછાજતો).

 • 2

  કઠોળનાં પાંદડાં ડાંખળાં ઇત્યાદિનો ભૂકો; ગોતર.

પુંલિંગ

 • 1

  કાંટો; નડતર; આડ; વિઘ્ન.

મૂળ

'કાંટો' પરથી?

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાટ5

પુંલિંગ

 • 1

  ધાતુને લાગતો મેલ કે તેનો વિકાર.

 • 2

  લાક્ષણિક નકામો ભારરૂપ ઉતાર કે મેલ.

મૂળ

प्रा. किट्ट

પુંલિંગ

 • 1

  ઇમારતી લાકડું.

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાટ

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી ચિતા; ચેહ.

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાટ

પુંલિંગ

 • 1

  (દાવો કાપવા) સામે મંડાતો દાવો; પ્રતિકાર.

ગુજરાતી માં કાટની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કાટ1કાટ2કાટ3કાટ4કાટ5

કાટ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગંજીફામાં અમુક ભાત ન હોવી-કાપતું હોવું તે.