ગુજરાતી

માં કાટકૂટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાટકૂટ1કાટકૂટ2

કાટકૂટ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાપવું અને કૂટવું-ખાંડવું ટીચવું તે.

 • 2

  તૂટેલો ફૂટેલો સરસામાન.

 • 3

  મકાનના બાંધકામનો માલ.

ગુજરાતી

માં કાટકૂટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાટકૂટ1કાટકૂટ2

કાટકૂટ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તૂટેલો ફૂટેલો સરસામાન.

 • 2

  મકાનના બાંધકામનો માલ.