કાટલાં કૂટવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાટલાં કૂટવાં

  • 1

    વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવો; કાચલાં કૂટવાં.