ગુજરાતી

માં કાટવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાટવો1કાટવો2

કાટવો1

પુંલિંગ

  • 1

    એક ઔષધિ-વનસ્પતિ.

  • 2

    શોકનો કાટવો સાલ્લો.

ગુજરાતી

માં કાટવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાટવો1કાટવો2

કાટવો2

પુંલિંગ

  • 1

    શોકનો કાટવો સાલ્લો.