કાંટામાં આવી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંટામાં આવી પડવું

  • 1

    મુશ્કેલીમાં ફસાવું.