કાંટો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંટો કાઢવો

  • 1

    નડતર દૂર કરવી.

  • 2

    મનનો ખટકો દૂર કરવો.