કાંટો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંટો વાગવો

  • 1

    કાંટો ભોંકાવો.

  • 2

    ડંખ લાગવો.