કાટ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાટ નાખવો

  • 1

    ઘરનું છાપરું મોભ વળી ઇ૰ કાટ વડે જડવું.