કાંઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંઠી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક જાતનું જાજરૂ; ડટણજાજરૂ.

મૂળ

'કાંઠો' ઉપરથી?

કાઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઠી

વિશેષણ & પુંલિંગ

 • 1

  કાઠિયાવાડની એક અસલી જાતનું (માણસ).

કાઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઠી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બાળવાનું લાકડું.

 • 2

  જમીનનું એક માપ (૪00 કાઠી=વીઘું).

 • 3

  લાકડી; દંડો; વાંસ.

 • 4

  કાઠું (શરીરનું).