કાંડરુહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંડરુહ

વિશેષણ

  • 1

    પેરાઈ કે ડાળીની ગાંઠના ભાગમાંથી ઊગતું.