કાંડાં કલમ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંડાં કલમ કરવાં

  • 1

    (ગુનેગારી બદલ) કાંડા કાપી નાંખવાં.