કાતરજીભું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાતરજીભું

વિશેષણ

  • 1

    કાતર પેઠે (સામાના દિલને) કાપે એવી જીભવાળું-એવું બોલનારું.