કાંતેલું કાંતવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંતેલું કાંતવું

  • 1

    કરેલું કામ ફરી કરવું; નકામી મહેનત કરવી.