કાદવ ખૂંદવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાદવ ખૂંદવો

  • 1

    વ્યર્થ મહેનત કરવી.