કાંધેલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધેલી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઝૂંસરી.