કાધાંપાંજરાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાધાંપાંજરાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    કરેલાં કાંધાં ચૂકતે ન થાય તો વ્યાજ સાથે તેનાં ફરી કાંધાં કરવાં તે.