ગુજરાતી

માં કાંધાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાંધાળ1કાંધાળું2

કાંધાળ1

વિશેષણ

  • 1

    મોટી જબરી કાંધવાળું.

ગુજરાતી

માં કાંધાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાંધાળ1કાંધાળું2

કાંધાળું2

વિશેષણ

  • 1

    મોટું; મોટાઈવાળું.