કાંધાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધાળ

વિશેષણ

  • 1

    મોટી જબરી કાંધવાળું.

કાંધાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધાળું

વિશેષણ

  • 1

    મોટું; મોટાઈવાળું.