કાંધાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધાં કરવાં

  • 1

    હપતે હપતે રૂપિયા ભરવાની ગોઠવણ કરવી.