કાંધિયા કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધિયા કરવા

  • 1

    કાંધિયાઓને ક્રિયા ખર્ચ વખતે જમાડવા.