કાંધ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધ આવવી

  • 1

    ગરદન કે ખાંધ આગળની ચામડી સોરાઈને સોજો આવવો.