કાંધું ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધું ચડવું

  • 1

    હપતાની રકમ ભરવાનો વખત વીતી જવો.