કાંધું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધું પડવું

  • 1

    હપતાની રકમ વખતસર ન ભરી શકવી.