કાંધું પાકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધું પાકવું

  • 1

    હપતો ભરવા નો વખત થવો.