કાનેથી કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનેથી કાઢી નાખવું

  • 1

    સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરવું.