કાનની બૂટ પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનની બૂટ પકડવી

  • 1

    ભૂલ કબૂલ કરવી.