કાનનું કાચું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનનું કાચું

વિશેષણ

  • 1

    બહેરું.

  • 2

    બીજાનું સાંભળી ઝટ ભરમાઈ જાય તેવું.