કાનપટી પકડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનપટી પકડવી

  • 1

    ભૂલ બતાવવા-સાનમાં લાવવા કાન ઝાલવો.

  • 2

    પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવી-કાનની બૂટ પકડવી.