કાનમાં ઝેર રેડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં ઝેર રેડવું

  • 1

    કાન ભંભેરવા; ખોટી ઉશ્કેરણી કરવી.