કાનમાં ડૂચા મારવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં ડૂચા મારવા

  • 1

    ન સાંભળવું.

  • 2

    શિખામણ ન માનવી.