કાનમાં મંત્ર મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં મંત્ર મૂકવો

  • 1

    ઉપદેશ કરવો.

  • 2

    ભોળવવું; કહ્યું ખરું માને એમ કરવું.