કાનસૂરો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનસૂરો દેવો

  • 1

    છાની રીતે સાંભળવું.