કાન ઉઘાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાન ઉઘાડવા

  • 1

    ચેતવવું; ખબર પડે કે જાણે એમ કરવું.